Pogoji

Obseg

Ti pogoji veljajo za vsa pisna, telefonska, spletna, e-poštna naročila ter naročila, prejeta prek faksa, in vse posledične poslovne odnose med stranko in podjetjem Belarto International BV ter uradnim licenciranim partnerjem organizacije UNICEF  (licencirani partner organizacije UNICEF) ter vse druge funkcije spletne trgovine. Določbe, ki ne ustrezajo tukajšnjim določbam, veljajo samo, če jih organizacija UNICEF ali njen franšizni partner izrecno in pisno (tudi e-pošta velja za pisno dovoljenje) potrdi. Stranka je odgovorna organizaciji UNICEF in franšiznemu partnerju organizacije za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe trgovine (med drugim vključno z nezakonitim vnosom podatkov tretjih oseb). Z e-pošto, podpisano e-pošto ali potrdilom naročila stranka izjavlja, da so vsi podatki resnični in se soglaša s temi pogoji.


Naročanje in sklenitev sporazuma

Podobe voščilnic v spletni trgovini in katalogu niso pravno zavezujoče. Predstavljajo zgolj brezplačne informacije. Prejem naročila prek e-pošte potrdi licencirani partner organizacije UNICEF. Vendar ta e-pošta ne pomeni, da je licencirani partner organizacije UNICEF ponudbo potrdil. Licencirani partner organizacije UNICEF naročilo potrdi, ko ga posreduje organizaciji ali osebi, ki je naročilo oddala. Stranke, ki so naročile izdelek s tiskom, bodo lahko pred zaključkom naročila še enkrat preverile in popravile vzorec. Licencirani partner organizacije UNICEF shranjuje e-poštna sporočila, ki potrjujejo, da bodo naročila odposlana. Stranke lahko takšna e-sporočila pridobijo na zahtevo. Kadar stranka naroča prek spletne strani, ta samodejno ustvari svoj uporabniški račun, v katerem si lahko prek varne povezave nemudoma ogleda svoje naročila. Skladno s sporazumom se drugi podatki ne shranjujejo. Najmanjše naročilo znaša 25 voščilnic.


Pravica do odstopa

Pravni rok za odstop od sporazuma je 7 delovnih dni. V primeru personaliziranih čestitk organizacije UNICEF pravice do odstopa ni.


Pošiljanje in dobava

Naročila lahko dobavimo izključno v Sloveniji. Če želite svoje naročilo poslat na naslov v tujini, lahko to storite prek našega seznama

Mednarodnih spletnih strani organizacije UNICEF. Seznam si lahko ogledate na spletnem mestu www.unicefvoscilnice.si

Čas dobave je odvisen od izbranega načina pošiljanja ter morebitne izbire personaliziranih voščilni:

• Rok dobave nepersonaliziranih voščilnic običajno znaša največ 10 delovnih dni.

• Rok dobave personaliziranih voščilnic je približno 15 delovnih dni po dokončni odobritvi vzorca. Žal je rok dobave izjemoma lahko tudi daljši. Najdaljši pravno dopusten rok dobave je 30 dni.


Cene

Navedene cene vključujejo stroške ovojnic in embalaže. Za dobavo in administrativne stroške se zaračunajo dodatni stroški v višini 4,10 EUR. Ti stroški so prikazani na seznamu postopkov oddajanja naročil in ne vključujejo DDV.

Plačilni pogoji in plačilo

Stranka naročeno blago plača na podlagi računa oz. v spletni trgovini s kreditno kartico, prek spletnega bančništva ali bančnega nakazila. Če se stranka odloči za spletno plačilo, mora ob oddaji naročila poravnati celotno vsoto brez odbitkov. Stranke morajo račune poravnati v roku 14 dni, in sicer brez odbitka. V primeru prepoznega plačila se začnejo zamudne obresti zaračunavati s trenutkom, ko je odposlan prvi opomin. Pri plačilu navedite številko računa in številko stranke.


Zadržanje

Dobavljeno naročilo je do prejema plačila v popolni lasti organizacije UNICEF in licenciranega partnerja.

Soglasje za prejemanje sporočil organizacije UNICEF

Z navedbo številke oz. e-poštnega naslova soglašate, da vas lahko po e-pošti ali telefonu seznanjamo z informacijami o organizaciji UNICEF in drugimi možnostmi podpore organizacije.


Varovanje podatkov

Z uporabo spletne strani (www.unicefvoscilnice.si), izdelavo uporabniškega računa (registracijo) in oddajo naročila stranka soglaša s predpisi glede varovanja podatkov.


Avtorske pravice

Licencirani partner organizacije UNICEF spoštuje avtorske pravice vseh strank. Prepovedano je vsakršno razmnoževanje, uporaba (na primer kot e-voščilnice) ali kakršno koli prilagajanje motivov brez izrecnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic (UNICEF, licencirani partner organizacije UNICEF Belarto). To velja zlasti tudi za uporabo slik in motivov, ki so na spletu.


Sodna pristojnost, veljavno pravo in jezik pogodbe

Jezik pogodbe je slovenščina. Pogodbena razmerja in vse povezane pravice ureja slovensko pravo. Za vse stranke je pristojno sodišče v Ljubljani.


Klavzula o neodvisnosti določil

Če se katero od določil v teh splošnih pogojih izkaže za neučinkovito ali neizvršljivo oz. je neučinkovito ali neizvršljivo po sklenitvi pogodbe, to ne vpliva na izpolnjevanje pogodbe kot celote. Neučinkovito ali neizvršljivo določbo nadomesti učinkovita in izvršljiva ureditev, ki je najbližje gospodarskemu cilju, ki sta ga pogodbeni stranki opredelili ob sklenitvi pogodbe. Prejšnja določila ostanejo veljavna, če se splošni pogoji izkažejo za nepopolne.

Naročanje je enostavno, in sicer:

Prek spletne strani www.unicefvoscilnice.si

Po telefonu: 01 505 63 66 – Prek e-pošte: info@unicefvoscilnice.si


Oddaja naročila:

• Izberite voščilnico.

• Najmanjša naročena količina: 25 kosov/dizajn.

• Na strani www.unicefvoscilnice.si izberite besedilo, pisavo in barvo ali napišite svoje besedilo/želje ter ga sporočite naši službi za stike s strankami.

• Svoje besedilo, logotip, podpis itd. lahko pošljete tudi neposredno na e-naslov: info@unicefvoscilnice.si.

• Potrditev naročila boste prejeli prek e-pošte. Voščilnice boste prejeli v 4 do 6 delovnih dneh po potrditvi naročila.

• Stroški personaliziranih voščilnic niso vključeni v cene voščilnic, ki prav tako ne vključujejo DDV.

• Račun s skupno ceno vaših voščilnic organizacije UNICEF bo pripet naročilu.

• Za ustrezno izdelavo vaših personaliziranih voščilnic je odgovorno podjetje Belarto International BV. Personalizirati je mogoče zgolj voščilnice iz kataloga božičnih voščilnic in poslovnih daril 2016 organizacije UNICEF.


Prednje strani voščilnic (dizajna) ni mogoče personalizirati.

Osebni podatki, zbrani od ljudi, na tej spletni strani [www.unicefvoscilnice.si], je za uporabo Belarto SL d.o.o., licenčnog partnerja UNICEF-a v Sloveniji te uporablja i UNICEF Slovenija. Belarto bo odgovoren za izvajanje svojih naročil, procesnih donacija ali upitev.